Criminele Vonnissen

De ervaring is dat in ieder familieverleden wel criminelen voorkomen. Natuurlijk gaat het niet altijd om bendes en zware misdrijven als moord en mishandeling, ook landlopers en dronkenlappen verschenen voor de rechter. De vonnissen, verslagen van getuigenverhoren en andere stukken in de dossiers van de rechtbank geven een unieke blik op het (criminele) verleden van onze voorouders!

In veel archieven is informatie te vinden over rechterlijke zaken: archieven van rechtbanken natuurlijk, maar denk ook aan gevangenisregisters. Ik ben sinds kort gestart met onderzoek hiernaar in onze familie. Inmiddels kan ik via deze website een aantal gegevens delen. Een aantal jaren geleden heeft Dirk-Jan Houtepen (notaris) op dit gebied mij de eerste bescheiden ter hand gesteld. Ik wil hem hier via deze weg nogmaals voor bedanken.

Onderstaand de Nederlandse tabel met alleen “Suanet” vonnissen. Onder de tabel heb ik per vonnis nummer de stukken van de rechtbank geplaatst. Het overzicht is nog zeker niet compleet.

Criminele Vonnissen Suanet (Nederland)

NummerAchternaamVoornaamJaarPlaats rechtbankSoort rechtbankDelict
1SuanetJoseph1819's-HertogenboschRechtbank van
Eerste Aanleg
Mishandeling
2SuanetMaria Theresia1854's-HertogenboschKantongerechtAfval op straat dumpen
3SuanetMaria Theresia1874's-HertogenboschArrondissements
rechtbank
(Openlijke) geweldpleging/ onderlinge vechtpartij
4SuanetMaria Theresia1876's-HertogenboschKantongerechtNachtvrede breuk
5SuanetMaria Theresia1879's-HertogenboschArrondissements
rechtbank
(Openlijke) geweldpleging/ onderlinge vechtpartij
6SuanetMaria Theresia1882's-HertogenboschKantongerechtNachtvrede breuk
7SuanetAntonius Franciscus Henricus1885's-HertogenboschKantongerechtDronkenschap/
wildplassen
8SuanetGerardus Josephus1892's-HertogenboschArrondissements
rechtbank
Zware mishandeling,
Medeplichtigheid

Vonnis 1

Adriaan Oomen en Josephus Antonius Suanet (geb.07-05-1784 te Turnhout) stonden terecht bij de rechtbank van eerste aanleg op 24 maart 1819 inzake mishandeling. Adriaan Oomen wordt uiteindelijk vrijgesproken en Josephus Antonius Suanet wordt veroordeeld tot een geldboete van eenen gulden en vijftig cent en de kosten van de rechtbank ten somme van achtien gulden en vijf en vijftig cent wegens het toebrengen van een ligte slag of klap op 24 januari 1819 aan Lodewijk van Hulst. 

*) In het rechtbankverslag staat dat Joseph Suanet (zo genoemd in verslag) op dat moment 33 jaar oud was, doch uit mijn stamboomonderzoek is duidelijk vast te stellen dat het hier gaat om Josephus Antonius Suanet geboren op 7 mei 1784 te Turnhout en dus was hij ten tijde van de veroordeling 35 jaar.

Vonnis 1 Bladzijde 1 (van 3)

Vonnis 1 Bladzijde 2 (van 3)

Vonnis 1 Bladzijde 3 (van 3)

Vonnis 2

Het tweede vonnis volgt uit een zitting van het kantongerecht van ‘s-Hertogenbosch op 7 april 1854. Op 10 februari 1854 heeft Maria Theresia Suanet (geb.04-12-1838 te ‘s-Hertogenbosch) afval op de publieke straat geworpen waarbij proces verbaal is gemaakt door agent van politie Willem Willemse. De uitgesproken strafmaat: een geldboete van twee gulden en 50 cent of 3 dagen gevangenisstraf wanneer de boete niet wordt voldaan.

Uiteindelijk meld Maria Theresia Suanet zich op 29 augustus 1854 in het huis van bewaring te ‘s-Hertogenbosch. Zie onder het vonnis de vastzetting in het huis van bewaring…..

Vonnis 2 Bladzijde 1 (van 2)

 

Vonnis 2 Bladzijde 2 (van 2)

Opname Maria Theresia Suanet in het huis van bewaring te ‘s-Hertogenbosch op 29-08-1854.

Vonnis 3
Het derde vonnis is een opmerkelijk vonnis waarbij Marinus Drost (geb.5-2-1832 te Leeuwarden en bordeelhouder) zijn vrouw, Maria Theresia Suanet (geb.4-12-1838 te ‘s-Hertogenbosch) op 26 augustus 1874 mishandeld en tegen de grond werkt. Waarna Maria Theresia Suanet meerdere glazen naar haar man werpt en hem uiteindelijk verwond. De rechtbank veroordeeld de echtlieden op 24 september 1874 tot 3 dagen eenzame opsluiting en tot vergoeding van de door de rechtbank gemaakte kosten van 2 gulden en 81 centen. Dat het voorheen tussen de twee ook al enige tijd niet boterde geeft ook de opmerkelijke advertentie aan die Marinus Drost liet plaatsen in de ‘s-Hertogenbossche Courant van 16 januari 1874…. (zie onder de vier bladzijden van het vonnis). Daaronder de vastzetting in de strafgevangenis te ‘s-Hertogenbosch van Maria Theresia Suanet.

Vonnis 3 bladzijde 1 (van 4)

Vonnis 3 bladzijde 2 (van 4)

Vonnis 3 bladzijde 3 (van 4)

Vonnis 3 bladzijde 4 (van 4)

Vonnis 4

Het vierde vonnis betreft een uitspraak van het kantongerecht d.d. 10 mei 1876. MariaTheresia Suanet (geb. 04-12-1838 te ‘s-Hertogenbosch) heeft met vier vriendinnen in de nacht van 6 april 1876 op de Tolbrugstraat te ‘s-Hertogenbosch “burengerucht” (vloeken, schreeuwen, raasden en tierden) gemaakt. Procesverbaal is opgesteld door de veldwachter Dubois ter plaatse. De vijf dames worden allen veroordeeld tot het betalen van 6 gulden per persoon of 3 dagen gevangenisstraf wanneer niet binnen twee maanden na aanmaning voldaan.

Vonnis 4 Bladzijde 1 (van 3)

Vonnis 4 Bladzijde 2 (van 3)

 

Vonnis 4 Bladzijde 3 (van 3)

Vonnis 5

Het vijfde vonnis betreft een vonnis van de arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch uitgesproken op 6 maart 1879. De dagvaardiging is van 12 februari 1879 en de zittingsdag in de rechtbank 27 februari 1879. Marinus Drost (bordeelhouder geb.05-02-1832 te Leeuwarden) en zijn huisvrouw Maria Theresia Suanet (geb.04-12-1838 te ‘s-Hertogenbosch) hebben in de nacht van 27 op 28 januari 1879 in de Tolbrugstraat te zamen en in vereeniging Hendrika Nieuwenhuis moedwillig mishandeld volgens de eis van de officier van justitie. Hij eist dan ook voor beiden 21 dagen hechtenis en een geldboete van 8 gulden per persoon. Uiteindelijk valt in het vonnis te lezen dat de rechter de ten laste legging aan Marinus Drost niet bewezen acht en spreekt hem dan ook vrij. Wel wordt Maria Theresia Suanet veroordeeld tot eene gevangenisstraf van drie dagen wegens eenvoudige en moedwillige mishandeling en tevens veroordeeld tot haar deel van de rechterlijke kosten van 4 gulden en 60 cent (zie details van de kosten op blad 5 van 6).

Na de vonnisverslagen een overzicht van de vastzetting in de strafgevangenis te ‘s-Hertogenbosch op 19 april 1879 van Maria Theresia Suanet.

Vonnis 5 Bladzijde 1 (van 6)

Vonnis 5 Bladzijde 2 (van 6)

Vonnis 5 Bladzijde 3 (van 6)

Vonnis 5 Bladzijde 4 (van 6)

Vonnis 5 Bladzijde 5 (van 6)

Vonnis 5 Bladzijde 6 (van 6)

Vonnis 6

Het zesde vonnis betreft een uitspraak van het kantongerecht d.d. 7 juni 1882. MariaTheresia Suanet (geb. 04-12-1838 te ‘s-Hertogenbosch) heeft met Theodoor Christiaan Wilhelm Hamelton (vermoedelijk haar bordeelbezoeker) in de nacht van 4 op 5 mei 1882 rond 12 uur ‘s-nachts op de Tolbrugstraat te ‘s-Hertogenbosch door “luidruchtig schelden te samen en in vereeniging nachtrust te hebben gewekt tot verstoring van de rust van de ingezetenen”. Procesverbaal is opgesteld door de veldwachter Timmermans ter plaatse. De twee worden veroordeeld tot het betalen van 6 gulden per persoon of 3 dagen gevangenisstraf wanneer niet binnen twee maanden na aanmaning voldaan. 

Vonnis 6 Bladzijde 1 (van 3)

 

Vonnis 6 Bladzijde 2 (van 3)

 

Vonnis 6 Bladzijde 3 (van 3)

Vonnis 7
Het zevende vonnis is van het kantongerecht te ‘s-Hertogenbosch (08-07-1885) is vanwege een klassiek vergrijp: dronkenschap en wildplassen. Antonius Franciscus Henricus Suanet (geb.08-09-1866), 18 jaar oud op dat moment en van beroep sigarenmaker werd veroordeeld tot een geldboete van 1 gulden en een subsidiaire gevangenisstraf van 2 dagen.

Vonnis 7 bladzijde 1 (van 3)

 

Vonnis 7 bladzijde 2 (van 3)

 

Vonnis 7 bladzijde 3 (van 3)

Vonnis 8
Uit het achtste vonnis valt te lezen dat ene heer Hendrikus Johannes Pennings (23 jaar) op 25 september 1892 een klap heeft uitgedeeld aan Gerardus Josephus Suanet (geb.13-09-1873) en dat hierna Gerardus Josephus Suanet en twee vrienden de heer Pennings te grazen lijken te hebben genomen “tot bloedens toe”. Op 3 november 1892 heeft de arrondissementsrechtbank van ‘s-Hertogenbosch alle betrokkenen veroordeeld. De heer Pennings werd veroordeeld tot een boete van 1 gulden en 1/4 van de kosten van de rechtbank (van 2,25 gulden) en Gerardus Josephus Suanet en zijn twee vrienden tot ieder 5 gulden boete en ook hun 1/4 deel van de kosten van de rechtbank.

Vonnis 8 bladzijde 1 (van 4)

Vonnis 8 bladzijde 2 (van 4)

Vonnis 8 bladzijde 3 (van 4)

Vonnis 8 bladzijde 4 (van 4)